בניגוד לתיאוריה הבלשנית, ב"הארץ" שוב מפרסמים שטויות

הוספת תגובה