רכישת שפה ולמידת שפה אוטומטית

בעיתון "הארץ" התפרסמה אתמול ידיעה על צוות חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב ומאוניברסיטת קורנל שפיתחו מערכת ממוחשבת המסוגלת ללמוד שפה טבעית ללא הדרכה וללא "דקדוק מולד", רק על סמך חשיפה לקורפוס של טכסטים. השאלה שמתעוררת היא האם דבר זה מערער את היסודות שעליהם מושתתת השערת המולדות המקובלת על-ידי חלק גדול מהבלשנים הגנרטיביים.

להמשיך לקרוא רכישת שפה ולמידת שפה אוטומטית